Personvernerklæring

Personvernerklæring for Minibuss 24-7 AS

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om
personopplysninger fra 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon
om de databehandlerne vi benytter.

 1. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

  Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle
  kunder og operatører for administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.
  Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som
  består i behovet for å transportere våre kunder på en sikker måte.
  Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det,
  for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

  Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av
  og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi
  trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk
  om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger
  vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.
  Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel
  for å dokumentere forhold rundt driften.

 2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

  Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og
  potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og
  oppfølgning.
  Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som
  består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger
  også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven
  og skatteforvaltningsloven.

  Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av
  og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi
  trenger.
  Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel
  for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

 3. Ansatte

  Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt
  personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

  Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som
  følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig
  forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter
  bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få
  opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de
  ansatte.

  Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt
  ovenfor.

  Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper.
  Opplysninger er tilgjengelig kun for HR avdelingen og nærmeste leder.
  Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for de som er berettiget.
  Vi oppbevarer opplysninger i henhold til våre sletterutiner og der det er behov
  med bakgrunn i lovkrav.

  Vi gir Vigres AS, org.nr. 967122610 de opplysningene som er nødvendige for å
  administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt
  rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

 4. Tidligere ansatte

  Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere
  vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig.
  Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og
  annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

  Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å
  dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler
  opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere
  og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

  Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at
  ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss
  og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

 5. Jobbsøkere

  Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for
  den jobben de har søkt på.

  Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å
  ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

  Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha
  betydning for vår vurdering av søknaden.

  Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

 6. Rettigheter for de registrerte

  Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.
  Personvernerklæring | Datatilsynet

 7. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

  Behandlingsansvarlig er Minibuss 24-7 AS (org. nr. 989 806 890). Vår postadresse
  er Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Du kan også kontakte oss pr e-post hr@mb24.no
  eller telefon 908 10 050

 

 

Til hovedsiden