OM OSS

 

 

MINIBUSS 24-7 AS

Minibuss 24-7 AS er et heleid selskap av VY Buss AS. Vi er ledende leverandør av tidsriktig spesial- og bestillingstransport på vei og har 460 dyktige medarbeidere som opererer omkring 300 kjøretøy.

Selskapet ble etablert i 2006 av Ingjerd og Kai Leander Engebretsen. Selskapet fikk avtale på kjøring av skolebarn i Indre Østfold og deler av Mosse-regionen. I 2010 var selskapet gjennomen større omstrukturering og nye eiere kom inn - Nettbuss Østfold var da vår største aksjonær. I 2015 ble det laget en ny strategi og vi hadde fokus på spesialtransport for skole. I tillegg utvidet vi vårt geografiske område. I 2021 kjøpte VY Buss 100% av selskapet og vi begynte med tilrettelagt transport i Oslo.

Vi er opptatt av miljø og ønsker å påvirke vårt avtrykk. Derfor er vi ISO14001-sertifisert, har egen miljøpolicy og bussparken består av flest utslippsfrie kjøretøy.

Vi dekker hele det sentrale Østlandet og er å finne i Asker og Bærum, Oslo, Vestfold, Øvre Romerike, Indre Østfold, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

 

VÅRE STØRSTE SAMARBEIDSPARTNERE

ISO 14001 SERTIFISERING

ISO 14001 SERTIFISERING

Alle bedrifter har en påvirkning på det ytre miljøet. Den internasjonale standarden for miljøledelse (ISO 14001:2015 - Environmental Management System) setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen.

VÅR MILJØPOLICY

Være i forkant på miljøarbeid innen vår bransje og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø.

Ha medarbeidere som er fokuserte på miljø, motiverte for kontinuerlig miljøforbedring og opptatt av å nå våre definerte miljømål.

Tilby våre passasjerer og oppdragsgivere et miljøvennlig alternativ.

Gjøre oppdragsgivere og leverandører til miljøpartnere.

Forplikte oss til alltid å forebygge forurensing. Overholde alle lover og forskrifter, egne krav og alle krav fra interessenter. 

VÅR TRAFIKKSIKKERHETSPOLICY

Sikkerhet skal alltid prioriteres fremfor andre krav.

Vi skal etterleve lover og forskrifter.

Det skal være trygt og behagelig å reise med oss.

Arbeide for at egen virksomhet ikke påfører alvorlig skade på eller bidrar til tap av personer, materiell og omgivelser.

At sikkerhet preger atferden og opptreden til alle ansatte.

At det finnes beredskapsplaner til å håndtere sikkerhetsavvik og uønskede hendelser.

Ha systemer som sikrer at vi blir bedre på trafikksikkerhet.