Velkommen til Minibuss 24-7

Et av landets største og ledende minibusselskap. Først i Norge med minibusser på biogass.

Bussparken består av ca. 200 minibusser. 

Hvor av 85 går på fossilfritt drivstoff. De fleste nyere, med lavutslipps-motorer og godt utstyrsnivå.

Har du behov for sikker persontransport, ta kontakt.

 

Vi trenger sjåfører for oppdrag i flere områder

Se ledige stillinger.